Προτείνετε το σε έναν φίλο

35 GT/GTC (35 KVA / 1.500 R.P.M.)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MITSUBISHI 35 KVA / 28 KW ΣΤΙΣ 1.500 R.P.M.(380 VOLT)
ggaz_001

Χαρακτήρες που γράφηκαν: